Sääntömääräinen Vuosikokous To 29.8 2019 klo 18.30, Kontulankaari 24 (toimisto)

WB-PantteritUutiset, Yleinen

 

Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat ovat tervetulleita mukaan kuulemaan vuosikokouksen käsittelyä ja osallistumaan keskusteluun.

 

Vuosikokouksen esityslista:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
 5. Käsitellään tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan toimikauden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
 8. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen kokoonpano kahdelle toimikaudelle
 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 11. Kokouksen päättäminen