Sääntömääräinen Vuosikokous Vuosaaren Urheilutalolla, Vuosaarentie 5 tiistaina 28.8. klo 18.30

Saara LaitinenYleinen

Kaikki seuran toiminnassa mukana olevat ovat tervetulleita mukaan kuulemaan vuosikokouksen käsittelyä ja osallistumaan keskusteluun.

Vuosikokouksen esityslista:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta

5. Käsitellään tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan toimikauden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi

8. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja vahvistetaan nykyisen hallituksen kokoonpano toiselle toimikaudelle

10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11. Kokouksen päättäminen

Äänivaltaisia jäseniä ovat täysi-ikäiset seuran jäsenyyttä hakeneet, jotka hallitus on hyväksynyt jäseniksi. Tällä hetkellä seuran äänivaltasia jäseniä ovat sen perustajajäsenet, hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja: Saara Laitinen,pj; Kaj Forsström, tal hoit.; Taina Ahola, varapj; Rea Sandström, siht.